search
  שלום אורח

  המסע היהודי ישראלי / 

  אבי שגיא
  מזה למעלה ממאה שנים מתייסרת החברה היהודית בישראל ומתחבטת בשאלות יסוד של זהותה של תרבותה, תוך תנודות מנוגדות ומשלימות בין האתוס העברי החדש המתגבש, לבין האתוסים השונים של היהודי שעוצבו במהלך הדורות- מה מידת מחויבותה של החברה לעבר ולמסורת, ומה משמעותה של מחויבות זו? מהו היחס הראוי בין ערכים ייחודיים לתרבות היהודית לבין ערכים אוניברסאליים המכוננים את המדינה? המגמות התרבותיות והפוליטיות השונות שהתפתחו בחברה הישראלית, כמו גם הספרות הענפה שנוצרה בישראל בעניין זה, הן אבני דרך במסע הזהות היהודי ישראלי.

  הספר מבקש לנתח מחדש את היסודות שעיצבו ושעודם מעצבים את השיח היהודי ישראלי. הוא בוחן את שאלת התשתית כיצד נוהל עד כה השיח על הזהות והתרבות היהודית בישראל, וכיצד ראוי לנהלו. לפיכך, הספא אינו מציע תאוריה או עמדה חלופיות של תוכני הזהות והתרבות בישראל, אלא מתמקד במסגרת בניתוח הבעיות והמלכודות של שיח התרבות והזהות הקיים, ובהצעת חלופות לאופן הדיון.לספר שלושה שערים- השער הראשון על הדרת התרבות או- פרידה מישעיהו ליבוביץ.
  השער השני ביקורת שיח הזהות היהודי ישראלי, משלים את טענת השער הראשון בביקורת על שיח הזהות היהודי בשלל גילוייו.

  בשער השלישי עיון בזהות ובתרבות, מוצגת תפיסה מקיפה של מושגי התרבות והזהות, אשר מספקים מחד תשתית לדיון שנערך בשערים הקודמים, ופותחים מאידך אפשרויות חדשות לדיון.
  המסע היהודי הישראלי
  מספר קטלוגי :   888121 
  שם הספר :   המסע היהודי ישראלי 
  כותרת משנה :   שאלות של תרבות ושל זהות 
  שם הספר בלועזית :   The Jewish Israeli Voyage 
  שם מחבר :   אבי שגיא 
  שם המחבר בלועזית :   Avi Sagi 
  מקור/תרגום :   מקור 
  בשיתוף :   מכון שלום הרטמן 
  עורך :   דרור ינון 
  שנת הוצאה :   2006 
  נושא :   עיון 
  סוג כריכה :   כריכה רכה 
  מספר עמודים :   304 
  דאנקוד :   10-888121 
  ISBN :   965-07-1412-X 
  מחיר : 79.00  ש"ח
  מחיר מבצע : 47.40  ש"ח