search
  שלום אורח

  ניהול בנקאי בישראל / 

  דוד רוטנברג
  פרופסור דוד רוטנברג סוקר סקירה רחבת היקף את מערכת הבנקאות בישראל. בספר מוצגים בפירוט רב מודלים תיאורטיים ודרכים ליישומם, כדי שבנק מסחרי יוכל להגיע לרמת ביצוע גבוהה.
   
  בספר מוצגות דרכים לניהול הנכסים וההתחייבויות של בנק מסחרי, וכמו כן לניהול הסיכונים השונים העלולים לפגוע בחוסנו הפיננסי. בכל היישומים קיימת התייחסות לתהליכים המתרחשים במשק הישראלי ובשווקים הפיננסיים הבינלאומיים: גלובליזציה, הפרטה, ליברליזציה, מחשוב והתגברות התחרות בין הבנקים.
   
  המודלים בספר מלווים בדוגמאות מעשיות המבוססות על נתוני הבנקים הישראליים. אחדים מן הניתוחים מלווים גם בהשוואות בינלאומיות.
   
  הספר עוסק בין השאר בסוגי המתווכים הפיננסיים בישראל; במודל להתנהגותו של בנק מסחרי בתנאי אי-ודאות; באומדן פונקציית היצע פיקדונות הציבור ובתמחור הפיקדונות; באומדן הביקוש לאשראי ובקביעת פרמיית הסיכון ללקוחות; באומדן מרווחים פיננסיים; באומדן ובחיסון מפני סיכוני אשראי, סיכוני ריבית, סיכוני שערי חליפין ואינפלציה, סיכוני נזילות וסיכונים תפעוליים; באומדן היתרונות לגודל ולמגוון והיעילות התפעולית; ברווחיות המותאמת לסיכון ובהלימות ההון.
   
  הספר מיועד למנהלי סיכונים, למנהלי אשראי, ליועצי השקעות, לעובדים בכירים במוסדות הבנקאיים, לכלכלנים, וכן ללימוד בקורסים אוניברסיטאיים בבנקאות ובקורסים פנימיים שהבנקים מקיימים להכשרת מנהלים בדרגים השונים, ובייחוד להכשרתם של מנהלי סיכונים.
  ניהול בנקאי בישראל
  מספר קטלוגי :   540015 
  שם הספר :   ניהול בנקאי בישראל 
  כותרת משנה :   ניהול נכסים, התחייבויות וסיכונים 
  שם הספר בלועזית :   Bank Management in Israel 
  שם מחבר :   דוד רוטנברג 
  שם המחבר בלועזית :   David Rothenberg 
  מקור/תרגום :   מקור 
  שנת הוצאה :   2002 
  נושא :   עיון 
  סוג כריכה :   כריכה קשה 
  מספר עמודים :   472 
  דאנקוד :   10-540015 
  ISBN :   978-965-07-1840-4 
  מחיר : 389.00  ש"ח
  מחיר מבצע : 233.40  ש"ח