search
  שלום אורח

  על סיפורים ומחזות / 

  גרשון שקד
  ספר זה דן באורח שיטתי בפנים שונות של הסיפורת והמחזה: באמצעות כל אחת מן היצירות שנדונו כאן הואר פן אחר בפואטיקה התיאורית, בסיפורת ובמחזה.
  בתחום הסיפורת נדונו בין היתר: מבנה הזמן והמוטיבים, אפיון ונימה, סמכות המספר, מהימנות הבדיון בסיפור, מיקומם ותפקודם של היסודות המסאיים, הדרמטיים, האפיים והליריים בסיפורת והתחבולות לחשיפת התהליכים הפנימיים בנפש הדמויות.
  בתורת המחזה נדונו בין היתר: דרכי מבנה המערכה והמחזה, דרכי חלוקת המטענים הרגשיים (קומי, טראגי, פתטי, גרוטסקי), תפקודו של הציור הפיוטי במחזה, היחס בין העברת מידע מן הדמויות לקהל הצופים, דרכי עיצובן של דמויות טראגיות וקומיות, אופיו של הדיאלוג האבסורדי, וכן מיקומו של קהל צופים במחזה.
  על סיפורים ומחזות
  מספר קטלוגי :   537967 
  שם הספר :   על סיפורים ומחזות 
  כותרת משנה :   פרקים ביסודות הסיפור והמחזה 
  שם הספר בלועזית :   About Stories and Plays 
  שם מחבר :   גרשון שקד 
  שם המחבר בלועזית :   Gershon Shaked 
  מקור/תרגום :   מקור 
  שנת הוצאה :   1992 
  נושא :   שירה, מחזות ותסריטים 
  סוג כריכה :   כריכה רכה 
  מספר עמודים :   272 
  דאנקוד :   10-537967 
  ISBN :   965-07-0254-7 
  מחיר : 74.00  ש"ח
  מחיר מבצע : 44.40  ש"ח