search
    שלום אורח

    ססר איירה 

    Cesar Aira
    סֶסַר אַיירָה נולד ב-1949 בארגנטינה וכתב יותר מ-30 רומנים קצרים. "כך הפכתי לנזירה" היא אחת מיצירותיו המתורגמות שזכו להצלחה גם מחוץ למולדתו. הרומנים של איירה מנסים להגדיר את הכתיבה כתהליך יצירתי או כ"הליך"- פרקטיקה המבקשת להשתחרר מהמושגים לוגיקה, סדר ועלילה כפי שנהוג להבינם.