search
    שלום אורח

    שלום אורן 

    Shalom Oren
    שלום אורן עורך זה שנים רבות את התשבצים והחידונים במוסף סוף השבוע של העיתון הכלכלי "גלובס" ובמוספים אחרים של העיתון. הוא בעל הטור "מוצא המילים", המופיע בעיתון כמה פעמים בשבוע. אורן, תושב גבעתיים, הוא בוגר אוניברסיטת תל אביב בחוגים להיסטוריה כללית ולהיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה. ספרו "במלוא מובן המילה" הופיע ב"כתר".