search
    שלום אורח

    אהרן ברק 

    Aharon Barak
    אהרון ברק, יליד ליטא, 1936, כיהן כנשיא בית המשפט העליון, היועץ המשפטי לממשלה ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. מבכירי המשפטנים במדינת ישראל, ובעת מינויו לבית המשפט העליון היה צעיר השופטים שם. חתן פרס ישראל לחקר המשפט. בין השאר היה חבר ועדת כהן, ועדת החקירה הממלכתית לחקר הטבח במחנות סברה ושתילה, ועמד מאחורי מספר רב של פסקי דין תקדימיים. מן המקדמים הגדולים של גישת האקטיביזם השיפוטי, שלפיה בית המשפט אינו מסתפק בפרשנות של החוק אלא משלים את הפערים בו באמצעות חקיקה שיפוטית. לאחר פרישתו מכס המשפט בשנת 2006 הצטרף לסגל המכללה האקדמית של המרכז הבינתחומי בהרצליה, והוא מלמד גם באוניברסיטת "ייל" האמריקאית. ספרו "שופט בחברה דמוקרטית" ראה אור ב"כתר".