search
    שלום אורח

    מאיר בוזגלו 

    Meir Buzaglo
    ד"ר מאיר בוזגלו מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. תחומי התמחותו כוללים פילוסופיה של הלוגיקה, מחשבת ישראל, ומטאפיסיקה. לצד עיסוקיו האקדמיים הוא פעיל בנושאי חברה וחינוך בישראל ובהתחדשות הפיוט. ספרו "שפה לנאמנים - מחשבות על המסורת" ראה אור ב"כתר".