search
    שלום אורח

    דניאל בויארין 

    Daniel Boyarin
    פרופ' דניאל בויארין מלמד במחלקות לרטוריקה וללימודי המזרח הקרוב באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, והוא מהבולטים והחשובים שבין חוקרי חז"ל. פרסם ספרים רבים בכל תחומי חקר תרבות חז"ל בשלהי העת העתיקה, ממיניות ומגדר ועד מרטירולוגיה והולדת הנצרות. מבין חיבוריו תורגם עד כה לעברית ספרו "הבשר שברוח - שיח המיניות בתלמוד" (תל אביב, תשכ"ט). ספרו Socrates and the Fat Rabbis יצא לאור בהוצאת אוניברסיטת שיקגו בשנת 2009. ספרו "מדרש התנאים" שראה אור ב"כתר" (2011) עוסק בניסיונות להבין את מדרשי חז"ל.