search
    שלום אורח

    עמוס בוסקילה 

    Amos Bouskila
    ד"ר עמוס בוסקילה עוסק בחקר זוחלים בשדה כבר למעלה מעשרים שנה, בארץ ובמדבריות שונים בעולם. הוא ייסד את מרכז המידע על זוחלים של החברה להגנת הטבע והיה מנהלו הראשון. מרצה באוניברסיטת בן גוריון ומלמד, בין השאר, קורסים בזואולוגיה ובאקולוגיה של זוחלים. כתב יחד עם פנחס אמתי את "מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל" שראה אור ב"כתר".