search
    שלום אורח

    רולאן בארת 

    Roland Barthes
    רולאן בארת (1980-1915) היה חוקר ספרות, תיאורטיקן חברתי וסמיוטיקאי צרפתי. יצירותיו של בארת נחשבות מרכזיות הן בזרם הסטרוקטורליסטי והן בזרם הפוסט-סטרוקטורליסטי. הוא היה הומוסקסואל מוצהר, ויש הרואים בו אחד מאבות התיאוריה הקווירית. האיכות האוטוביוגרפית והאסתטית בכתביו של בארת הופכת רבים מהם ממחקרים תיאורטיים לספרות של ממש. בשנת 1975 התקבל בארת לקולז' דה פראנס היוקרתי בסיועו של מישל פוקו, שתמך בו למרות מערכת היחסים המתוחה ששררה בין שני ההוגים. הוא החזיק בקתדרה לסמיולוגיה בין השנים 1980-1977. בפברואר 1980 נפצע בארת מפגיעת משאית בפריז, לאחר סעודה חגיגית שנערכה בהשתתפות פרנסואה מיטראן, לימים נשיא צרפת. הוא מת מפצעיו כחודש לאחר מכן.
    ספרו של בארת "מחשבות על הצילום", שראה אור בעברית ב"כתר", משלב את זיכרונותיו עם מחקר על מהות הצילום. כשלושים שנה לאחר מותו ראה אור בצרפת "יומן אבל" ועורר הדים רבים. הספר תורגם לעברית וראה אור ב"כתר".