search
  שלום אורח

  קליפורד גירץ 

  Clifford Geertz
  קליפורד גירץ נולד בארה"ב בשנת 1926. מגדולי האנתרופולוגים החיים כיום. מכונן "הגישה הפרשנית" באנתרופולגיה, אשר פרצה לשדה המחקר בשנות ה-80 עם עליית השיח הפוסט-קולוניאליסטי והמשבר באופני הייצוג באנתרופולוגיה בפרט ובמדעי הרוח והחברה בכלל. גירץ הציג את חדשנותו כלפי מודלים תיאורטיים באנתרופולוגיה, כמו זה של הסטרוקטורליזם, והציע הרמנויטיקה חלופית אשר עדיין מאפשרת "מבט אל האחר". ספרו פרשנות של תרבויות תורגם לעברית ויצא לאור בהוצאת "כתר".

  קישורים נוספים:

  קליפורד גירץ ומחקריו:  http://hypergeertz.jku.at/