search
    שלום אורח

    אריה דיין 

    Arye Dayan
    אריה דיין כתב על נושאים פוליטיים במוסף "הארץ" ובשבועונים "כותרת ראשית" ו"כל העיר", והיה כתבו המדיני של "דבר". ספרו הראשון "המעיין המתגבר" ראה אור ב"כתר".