search
    שלום אורח

    עמנואל הראובני 

    Imanue`L Hareuveni
    עמנואל הראובני הוא חוקר ארץ ישראל, טייל ומחברם של ספרים בתחום הגיאוגרפיה וההיסטוריה של ארץ ישראל. ספרו "טיולי מערות ואתרים בסביבתן" יצא לאור בהוצאת כתר.