search
    שלום אורח

    רעיה הרניק 

    Raya Harnik

    רעיה הרניק, סופרת, משוררת, עורכת ופעילה חברתית, נולדה בברלין בשנת 1933. עלתה ארצה בגיל שלוש וגדלה בתל אביב. למדה סוציולוגיה באוניברסיטה העברית וערכה תוכניות ב"קול ישראל". לאחר נפילת בנה, רס"ן גוני הרניק, בקרב על הבופור, הפכה לפעילה בולטת נגד שהות צה"ל בלבנון. כתבה מספר ספרי ילדים, בהם "אחי אחי" העוסק בשכול, שזכה בפרס זאב לספרות ילדים. ספרה "שנה אחת – יומן אישי", המתאר שנה אחת של פיגועים, אינתיפאדה ובחירות כלליות בישראל על רקע זיכרונות ילדות וחשבון נפש אישי, ראה אור ב"כתר".