search
    שלום אורח

    שטפן היים 

    Stefan Heym
    הסופר הגרמני-היהודי שטפן היים נולד ב-1913 בקמניץ. כל חייו התנגד לעריצות ולתכתיבים. ב-1933 עזב לצ'כוסלובקיה ומשם לארצות הברית, ובמלחמת העולם השנייה לחם בצבא האמריקאי. ב-1952 חזר לגרמניה, וחי במזרח ברלין. ב-1979 סולק מאגודת הסופרים המזרח-גרמנית כי כתביו לא ביטאו את הרוח הסוציאליסטית. ב-1994 נבחר לבונדסטאג, אולם כעבור שנה התפטר במחאה על החלטת צירי הבונדסטאג להעלות לעצמם את המשכורות, החלטה שבה ראה אקט אנטי-סוציאליסטי. היים, זוכה פרס ירושלים לספרות, מת בישראל בעת חופשה. בכתר ראה אור הרומן ההסיטורי שלו "דו"ח המלך דוד".