search
    שלום אורח

    וו.ג. זבאלד 

    W.G. Sebald
    וינפריד גיאורג זבאלד נולד בבוואריה, גרמניה בשנת 1947. סופר, מסאי ומבקר ממוצא גרמני שחי רב חייו באנגליה. זבאלד למד ספרות גרמנית באוניברסיטה של פרייבורג. עם תום לימודיו, בשנת 1966, היגר לאנגליה, וישב בה עד מותו. בתקופה זו לימד ספרות ולשון גרמנית במספר מוסדות להשכלה גבוהה. על אף ישיבתו באנגליה, כל חייו כתב גרמנית, ולפי דבריו הריחוק האמנותי שהושג בדרך זו, עמד לו לטובת כתיבתו. זבאלד נחשף לשואת יהודי אירופה מידי הגרמנים כשהיה כבן שמונה עשרה, ומאז הפך נושא השמדת היהודים בידי הגרמנים לנושא מרכזי בחייו וביצירתו. הוא היה בין המבקרים החריפים של ההתעלמות מהשואה בשיח התרבותי הגרמני. יצירתו הספרותית נסובה על שאלות הזיכרון התרבותי, הגלות וההגירה, האובדן לגילוייו השונים, העקירה והנדודים, וכן חשבון הנפש של הגרמנים. בשנת 2001 נהרג זבאלד בתאונת דרכים.