search
    שלום אורח

    אבנר זיו 

    Avner Ziv
    פרופ' אבנר זיו לימד בפקולטה לפסיכולוגיה ובבית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב והיה מראשוני החוקרים בתחום ההומור. למד לדוקטורט בסורבון, ניהל את המרכז לפסיכולוגיה חינוכית בתל אביב, לימד פסיכולוגיה חברתית בבית באוניברסיטת תל אביב והיה יו"ר החוג למדע החינוך. היה חבר מייסד של החברה הבינלאומית לחקר קבוצות, שימש יו"ר הקונגרס הרביעי להומור שנערך בשנת 1984 בתל אביב, וכן יו"ר של שלושה כנסים בינלאומיים להומור יהודי. ספריו תורגמו לשפות רבות, והוא קיבל פרסים על תרומתו למחקר ההומור ושימוש בהומור כתרפיה. 
    עם ספריו נמנים "פסיכולוגיה בחינוך", "התבגרות", "הכיתה כקבוצה חברתית" ו"פסיכולוגיה של ההומור". ספרו "מחוננים" ראה אור ב"כתר".