search
    שלום אורח

    ריקי טסלר 

    Ricky Tesler
    ד"ר ריקי טסלר מרצה בחוג לסוציולוגיה, תקשורת ומדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה; חוקרת במרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומשלבת פעילות ציבורית ואקדמית. ספרה "בשם השם - ש"ס והמהפכה הדתית", המבוסס על עבודת הדוקטורט שלה, ראה אור ב"כתר".