search
    שלום אורח

    אן טיילר 

    Anne Tyler
    אן טיילר, כלת פרס פוליצר, מתגוררת בבולטימור שבארה"ב, שבה גם מתרחשות רוב עלילות ספריה. ספרה "תייר מזדמן" עובד לסרט מצליח ורבים מספריה תורגמו ופורסמו ברחבי העולם.