search
    שלום אורח

    גד יאיר 

    Gad Yair
    פרופ' גד יאיר מלמד סוציולוגיה וחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים. שימש בעבר מנהל אקדמי של תוכניות המוסמך בבית הספר לתלמידי חו"ל וכיום מכהן כראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. מחקריו עוסקים בתחום המוטיבציה ואי השוויון החינוכי, וכן בתיאוריה הסוציולוגית בהקשרים תרבותיים. ספרו "צופן הישראליות – עשרת הדיברות של שנות האלפיים", על קווי האופי העיקריים של הישראליות, ראה אור ב"כתר" ועורר הדים רבים בתקשורת.