search
    שלום אורח

    רוי יקובסן 

    Roy Jacobsen
    רוי יקובסן, יליד 1954, הוא מהסופרים החשובים, המצליחים והמשפיעים בנורווגיה. יעקובסן פרסם ארבעה קבצי סיפורים קצרים, 11 רומנים, ביוגרפיה וספר ילדים. הוא מפליא לתאר את החברה הנורווגית והשינויים שחלו בה, לצד בחינה רגישה של נפש האדם היחיד. יקובסן זכה בפרסים רבים על יצירותיו, בין היתר בפרס היוקרתי לספרות מטעם המבקרים הנורווגים, והוא חבר באקדמיה הנורווגית לשפה וספרות.