search
    שלום אורח

    הלל כהן 

    Hillel Cohen
    ד"ר הלל כהן נולד בשנת 1961. הוא חוקר במכון טרומן לחקר השלום באוניברסיטה העברית בירושלים ובמכון ירושלים לחקר ישראל. ספרו "צבא צללים" (הוצאת עברית) זכה בפרס יצחק רבין לחקר ישראל ותורגם לאנגלית. ספרו "הנפקדים הנוכחים" יצא לאור בעברית (בהוצאת המכון לחקר החברה הערבית בישראל) ובערבית (בהוצאת המכון ללימודים פלסטיניים, ביירות). ספרו "ערבים טובים" ראה אור בהוצאת כתר.