search
    שלום אורח

    ברברה להמן 

    Barbara Lehman
    ברברה להמן שאבה את ההשראה ל"ספר האדום" מחיבתה למפות ולהרפתקאות המזומנות לנו במקומות מרוחקים. הספר, שראה אור ב"כתר", הוא ספר ללא מילים על ילדה קטנה שבעזרת ספר אדום שמצאה חוצה יבשות ומדינות ומגיעה לעולמות חדשים.