search
    שלום אורח

    זיגפריד לנץ 

    Siegfried Lenz
    הסופר הגרמני זיגפריד לנץ נולד ב-1926. הוא כתב 12 רומנים וכן סיפורים, מסות ומחזות. בשנת 1943 גויס לצי הגרמני. ייתכן כי הצטרף למפלגה הנאצית בשנת 1944. לקראת סוף מחלמת העולם השנייה ערק לדנמרק, אך נתפס שם כשבוי מלחמה. לאחר המלחמה למד פילוסופיה, אנגלית ותולדות הספרות בהמבורג, אחר כך החל לעבוד בעיתון "די ולט" ובשנים 1950-1951 היה עורכו. לנץ תמך במפלגה הדמוקרטית, ותואר כאחד הסופרים הגרמנים שראו כחובתם לעזור לעם הגרמני "לשלם את חובו העצום" ו"לעשות צעדי מנע נגד סכנת ההישנות" של ההיסטוריה. בשנת 2000 עוטר בפרס גתה היוקרתי.