search
    שלום אורח

    חואן חוסה סאר 

    Juan Jose Saer
    חואן חוסה סאר (2005-1937) הוא מחשובי הסופרים הארגנטינים במחצית השנייה של המאה העשרים. ב-1968 קיבל מלגת לימודים ונסע לפריס, ושם התגורר עד מותו. הוא לימד באוניברסיטת רן. בספריו בחן פעמים רבות את מקומו של הסופר הגולה-מרצון, לעתים דרך דמויותיהם של זוג תאומים שאחד מהם נשאר בארגנטינה והשני היגר לפריס. דמויות ומצבים חזרו והופיעו בספריו השונים. לא פעם פעל בדרכו בתוך חוקי הז'אנר, כמו במקרה של "החקירה", הגרסה המקורית ה"סארית" לספר הבלשי.