search
    שלום אורח

    ברנרד מלמוד 

    Bernard Malamud
    ברנרד מלמוד (1914-1986) היה סופר אמריקאי-יהודי. הוא נולד בברוקלין להורים מהגרים מרוסיה, למד ספרות באוניברסיטת קולומביה ועבד בעבודות שונות, ובהן בבתי חרושת בימי השפל הגדול, ובהוראה. פרסומו הגדול בא לו ב-1957 עם פרסום ספרו "העוזר". ספרו "יום הדין" זיכה אותו בפרס פוליצר. הוא נודע בעיקר בסיפורים הקצרים על חיי המהגרים היהודים, ובהם אלה המובאים בקובץ "חבית הקסמים", שראה אור בתרגום חדש ב"כתר" ב-2011.