search
    שלום אורח

    שאנדור מאראי 

    Sandor Marai
    שאנדור מאראי נולד בסלובקיה בשנת 1900 והיה אחד הסופרים ההונגרים הפוריים ביותר במאה העשרים. במשך 89 שנות חייו כתב מאראי יותר מחמישים יצירות: רומנים, נובלות, סיפורים קצרים ויומנים. מאראי, שגלה מארצו בגיל 48 והתאבד בארה"ב 41 שנים לאחר מכן, זכה לתהילתו רק כעשור לאחר מותו. בכתיבתו היטיב לנסח את תחושת התלישות של הגולה, ואת תחושת הניכור של האדם המודרני. מאראי ראה בלשון ההונגרית את ביתו, ועם זאת היה אזרח העולם ואדם שרוב חייו עברו עליו בניכר.