search
    שלום אורח

    יואל שמואל מגדל 

    Joel S. Migdal
    פרופ' יואל שמואל מגדל, ראש הקתדרה ללימודים בינלאומיים בבית הספר הנרי מ. ג'קסון באוניברסיטת וושינגטון בסיאטל. היה מרצה בכיר באוניברסיטת תל אביב ואחר כך שימש עמית מחקר באוניברסיטת הארוורד האמריקאית. עד שנת 2011 שימש נשיא האגודה ללימודי ישראל. מחקריו עוסקים בהיווצרות מדינות ובחברות ללא מדינה בעולם השלישי וגם בפוליטיקה של הפלסטינים. ספרו "פלסטינים: עם בהיווצרותו", שכתב יחד עם הסוציולוג פרופ' ברוך קימרלינג, יצא לאור ב"כתר" ותורגם לשפות שונות.