search
    שלום אורח

    יפה מוטיל 

    Yafa Motil
    יפה מוטיל עלתה ארצה ממרוקו. הייתה פעילה פוליטית משך שנים ארוכות ורק אחרי גיל ארבעים סיימה לימודי תואר ראשון בחוגים למדעי המדינה ולהיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. ספרה "הסיפור על העיר האדומה" ראה אור בהוצאת כתר.