search
    שלום אורח

    יוחנן מופס 

    Yochanan Muffs
    פרופ' יוחנן מופס לימד במשך יותר מארבעים שנה בסמינר התיאולוגי היהודי באמריקה, JTS. פרסם מאמרים רבים במקרא, חקר הלשונות השמיות, ההיסטוריה של המזרח הקדמון ומחשבה יהודית. ספרו "אישיותו של אלוהים" ראה אור ב"כתר".