search
    שלום אורח

    מירה קדר 

    Mira Kedar

    מירה קדר היא משוררת וסופרת. קובץ שיריה הראשון "מורביות של תאנה" זכה בפרס אקו"ם ליצירה המוגשת בעילום שם. ספר הפרוזה שלה "אחד מאלף" זכה גם הוא באותו פרס. ספריה "רצוא ושוב" ו"שותפי סוד" ראו אור ב"כתר".