search
    שלום אורח

    יונדב קפלון 

    Yonadav Kaploun
    יונדב קפלון נולד באוסטרליה בשנת 1963 למשפחה חסידית. למד בישיבות חב"ד שונות ובישיבת ירושלים לצעירים. החל לכתוב שירה בגיל צעיר, ובנעוריו התוודע לשירתה של זלדה וראה בה מופת אמונתי ומקור להזדהות: שניהם חסידי חב"ד שלא נטשו את אמונתם וכותבים שירה. ביום הולדתו ה-16 טלפן קפלון לזלדה והזמין את עצמו אליה, והשניים שמרו על קשר עמוק שהגיע לשיאו בבקשתה של זלדה שלאחר חתונתו ישכור קפלון דירה מול ביתה, כדי שיוכל לערוך בעבורה קידוש בערבי שבת. קפלון, מהמשוררים הדתיים הראשונים, הוא חתן פרס ראש הממשלה לשנת תשנ"ו. ספרו "אתה עוד כותב" יצא לאור בהוצאת כתר.