search
    שלום אורח

    אגוטה קריסטוף 

    Agota Kristof
    אגוטה קריסטוף (1935-2011), נולדה בהונגריה ובגיל 21, בעקבות דיכוי המרד ההונגרי, ברחה יחד עם בעלה לשווייץ והחלה לכתוב בצרפתית. "המחברת הגדולה" נחשב ליצירתה החשובה ביותר ולו שני המשכים: "ההוכחה" ו"השקר השלישי".