search
    שלום אורח

    דוד קרויאנקר 

    David Kroyanker
    דוד קרויאנקר נולד בירושלים המנדטורית בשנת 1939. אדריכל והיסטוריון של בנייה ואדריכלות, מדריך לתולדות הבנייה בירושלים, משמר ערכי בנייה, פעיל מאוד בתכניות שימור מבנים, סופר ומרצה. למד אדריכלות בלונדון ומאז שובו ב-1968, הוא עוסק, בין שאר עיסוקיו, בתכנון מבנים ושכונות בירושלים. דוד קרויאנקר התמסר לשימורם של המבנים, לשיקומם ולהחייאתם. הוא נחשב לגדול המומחים בתיעוד האדריכלי-היסטורי של בתי ירושלים, הן במרכז העיר, והן בשכונותיה. על פועלו זה זכה בפרס ירושלים. ספריו ומחקריו תרמו תרומה מכרעת להבנת מרקם הבנייה של ירושלים, הן בין החומות והן מחוצה להן, וכן תרמו תרומה גדולה להגברת המודעות הציבורית, בנושא שימור העיר וערכיה הפיסיים. בשנת 2006 הוענק לדוד קרויאנקר "עיטור טדי קולק למפעל חיים" על עבודתו בשימור, בחקר ובתיעוד המורשת הבנויה של ירושלים. גולת הכותרת של מפעל המחקר החלוצי שלו, הוא כתיבת והוצאת ששת הכרכים של סדרת הספרים אדריכלות בירושלים בהוצאת "כתר". ספרים נוספים פרי עטו שיצאו לאור בהוצאת "כתר":רחוב הנביאים וסביבתו, טלביה, קטמון והמושבה הגרמנית ועוד. בשנת 2008 יצא לאור ספרו המושבה הגרמנית ורחוב עמק רפאים.
    דוד קרויאנקר