search
    שלום אורח

    דבורה רודריגז 

    Deborah Rodriguez
    דבורה רודריגז היתה ספרית (ולתקופה קצרה סוהרת) כשהבינה, אחרי שהתגרשה מבעלה הראשון ואבי שני ילדיה, כי היא מחפשת משהו אחר. היא החלה לנסוע למקומות שונים במסגרות הומנטריות, וב-2002, לאחר נפילת שלטון הטליבאן, יצאה בשליחות לאפגניסטאן. שם היתה שותפה בהקמה של בית ספר למקצועות היופי, חוויה שתיארה בספרה רב המכר "בית הספר ליופי של קאבול". רודריגז אף נישאה בשנית, אך ב-2007 נאלצה לברוח מבעלה האפגני ומאפגניסטאן. חוויותיה בקאבול ההן גם הבסיס לרומן הראשון שלה, שיראה אור גם הוא ב"כתר".