search
    שלום אורח

    סרחיו רמירס 

    Sergio Ramirez
    סרחיו רמירס, יליד 1942, הוא סופר ואינטלקטואל ניקרגואני, שכיהן כסגן הנשיא של דניאל אורטגה, בכהונתו הראשונה של זה, בשנים 1985-1990. אחר כך הוסיף להיות מנהיג הגוש הסנדיניסטי באסיפה הלאומית עד 1995. אז פרש והקים סיעה אחרת בשל חילוקי דעות עם עמיתיו, ובכלל זה אורטגה וב-1996 פרש מן הפוליטיקה כליל. בכל אותו זמן פירסם ספרים, שזיכו אותו בפרסים רבים ותורגמו ל-15 שפות.