search
    שלום אורח

    שמחה רז 

    Simcha Raz
    שמחה רז נולד בשנת 1931 בירושלים. רכש את השכלתו התורנית בישיבת "מרכז הרב" בירושלים. שירת כקצין דת בחטיבת "גולני" וערך תוכניות ספרות ברשות השידור, גלי צה"ל וערוץ 7. שימש שנים רבות כמנכ"ל הברית העברית העולמית ולאחר מכן כמנהל הוועד לחינוך יהודי בקייפטאון, דרום אפריקה. כסופר הוא ידוע ביכולתו לחדור לנבכי התנ"ך, המדרש והאגדה ולפרש את דברי חז"ל באופן המעניק להם משמעות במסגרת התודעה היומיומית שלנו. פרסם ספרים, רובם ביוגרפיות וילקוטי אמרות, פתגמים ואגדות. ספריו שראו אור ב"כתר": "פתגמי חסידים", "גשר צר מאוד", "ירושלים לדור ודור", "יהדות על רגל אחת".