search
    שלום אורח

    אבי שמידע 

    Avi Shmida
    פרופ' אבי שמידע הוא מרצה בכיר באוניברסיטה העברית בירושלים ומנהל פרויקט "רותם - מרכז מידע לצמחי ישראל". ספריו "מדריך העצים והשיחים בישראל" ו"מדריך פרחי הבר בישראל" יצאו לאור בהוצאת כתר.