search
    שלום אורח

    אבי שגיא 

    Avi Sagi
    פרופ' אבי שגיא הוא ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות ומלמד פילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. שגיא הוא עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן בירושלים. פרסם וערך ספרים רבים בעברית ובאנגלית בתחומי הפילוסופיה הכללית והיהודית. בין הספרים שערך וראו אור ב"כתר":
    "ישעיהו ליבוביץ' – עולמו והגותו", "יהדות של חיים" (עם צבי זוהר), "הרצל אז והיום – יהודי ישן, אדם חדש?" (עם ידידיה צ' שטרן).