search
    שלום אורח

    אורית שחם-גובר 

    Orit Shaham Gover
    אורית שחם-גובר היא אוצרת מוזיאונים. בין הפרויקטים שאצרה נמנים בית הפלמ"ח, אתר מצדה, הבית השרוף ברובע היהודי בעיר העתיקה. ספריה "ובאתי על החתום" ו"טיסת יום" יצאו לאור בהוצאת כתר.
    אורית שחם-גובר