search
    שלום אורח

    עבד אלרחמן מרעי 

    Abed al-rahman

    ד"ר עבד אלרחמן מרעי, מ"המכללה האקדמית בית ברל", הוא מומחה לספרות העברית של ימי הביניים וחוקר את השפה הערבית הנוצרת בישראל.