search
  שלום אורח

  תקנון

  תקנון שימוש באתר האינטרנט

  כתר הוצאה לאור בע"מ וכתר ספרים (2005) בע"מ (להלן: "כתר")


   

  אנו מודים לכם על בחירתכם לעשות שימוש באתר האינטרנט של כתר (להלן: "האתר").


  אנא קראו בעיון ובקפידה את ההוראות והתנאים המפורטים להלן, שכן כל המבצע או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "המשתתף") מצהיר כי הוא קרא תקנון זה, הבין אותו, מסכים לכל הוראותיו ומתחייב כי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כתר ו/או כלפי מי מטעמה. "פעולה" משמעה – גלישה באתר, שימוש באתר, השתתפות בפעילות שתבצע כתר באתר, רכישת מוצר או שירות באתר.


  כתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לשנות את מבנהו, מראהו וזמינותם של התכנים המופיעים בו בכל רגע ומכל סיבה שהיא.


  אם לא צוין במפורש אחרת, כל האמור והמופיע באתר, ובכלל זה מבנה האתר, חזותו ואופן הצגת תכניו, הנו קניינה הרוחני הבלעדי של כתר.


  הדין החל על תנאי השימוש באתר הנו הדין הישראלי. לבתי המשפט במחוז ירושלים תהא הסמכות הבלעדית והיחידה לדון בסכסוכים הנוגעים לאתר או לאמור בתקנון זה.


  חל איסור מוחלט:

  -     להשתמש בכל מידע שנאסף או נשמר באתר, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, מכתר.

  -     לפרסם, להעתיק, לשכפל, לצלם, לסרוק ו/או לעשות כל שימוש פוגעני אחר באתר, בתכניו, במוצרים המופיעים בו או הנמכרים בו.

  -     להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע ו/או תוכן ו/או קבצים ו/או קודים ו/או תוכנות העלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר ו/או באתרים
        המקושרים אליו ו/או במידע הקיים בו ו/או בזכויות קניין כלשהן של כתר או של צד ג'.

  -     להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר תוכן שיש בו משום לשון הרע ו/או מאיים ו/או פוגעני.


  כתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. כתר אינה אחראית לתוכני אתרים שהקישורים אליהם נמצאים באתר כתר.


  כל המבצע פעולת רכישה באתר מצהיר כי הוא בן 18 שנה ומעלה, ובעל אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות והקבילות על ידי הבנקים בישראל. אם המשתתף פועל בעבור תאגיד,
  אזי הוא מצהיר בזאת כי התאגיד התאגד כדין במדינת ישראל וכי המשתתף מוסמך לפעול בשם התאגיד ולחייב אותו.


  בעת ביצוע פעולה באתר יידרש המשתתף למסור מספר נתונים אישיים, כדוגמת: שם מלא, מספר זהות, טלפון, כתובת, תיבת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי. אם המשתתף הנו חברה, הוא יידרש למסור פרטים נוספים כדוגמת שם חברה ומספר חברה.


  מסירת פרטים אישיים כוזבים הנה עבירה פלילית, המקימה לכתר זכות לנקוט צעדים משפטיים שונים כנגד מוסר הפרטים הכוזבים, וכן לשיפוי מלא ממוסר הפרטים הכוזבים על כל נזקיה הישירים והעקיפים.


  המחירים המצוינים באתר כוללים מע"מ כדין. כתר שומרת על זכותה לשנות את המחירים מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי.


  כתר אינה מתחייבת לזמינות במלאי כתר של כל המוצרים המופיעים באתר.

  משלוחים:
  איסוף עצמי - ללא עלות, ממושב בן שמן משק 33 - מודן/כתר - 08-9180000

  דואר שליחים - 25 ש"ח


  אספקת המוצר תתבצע באמצעות דואר ישראל, עד 28 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט במקרים של תקלות שאינן בשליטת כתר.


  במקרה שהמשלוח לא הגיע ליעדו בתוך 28 ימי עבודה, שלא במקרה של תקלה שאינה בשליטת כתר, כתר תדאג לבצע משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל הניתן ובהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה העת.


  קיימת אפשרות להזמין מוצר באמצעות שירות שליחים, ובמקרה זה אספקת המוצר תתבצע בתוך 14 ימי עבודה, למעט במקרים של תקלות שאינן בשליטת כתר.


  קיימת אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר, במחסני ההוצאה בנווה אילן. איסוף עצמי מותנה בתיאום מראש עם כתר, לאחר קבלת אישור בדבר ביצוע ההזמנה והצגתו, בימי עבודה בלבד ובשעות המקובלות.


  כתר אינה אחראית לכל עיכוב ו/או איחור במועד אספקת המוצר. כל נזק שייגרם לרוכש או למי מטעמו עקב איחור או עיכוב באספקת המוצר אינו מקנה זכאות לפיצוי או סעד כלשהו מכתר או מי מטעמה. כתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצר או שירות באתר.


  במקרה של טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתמונת המוצר, בתנאי התשלום, בקבלת הנתונים מהרוכש, או טעות בכל דבר או עניין אחר, תהא כתר רשאית לבטל את הרכישה של המשתתף.


  כתר שומרת על זכותה לשנות תקנון זה בכל עת.

  ביטול עסקה דרך האתר
  ביטול עסקה דרך האתר ייעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת הספר, או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.
  הודעה על ביטול עסקה תימסר לחברה באחת מהדרכים הבאות:
  בפקס שמספרו : 08-9180000  
  בדואר אלקטרוני: yonat@modan.co.il
  בעת ביטול עסקה עקב פגם בספר, עקב אי התאמה בין הספר שסופק לבין הספר שהוזמן, או עקב אי אספקת הספר במועד שנקבע, כספו של הלקוח יושב לו
  בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, ולא ייגבו דמי ביטול מהלקוח. הספר יוחזר לחברה על חשבונה.
  בעת ביטול עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף לעיל, כספו של הלקוח יושב לו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה
  על 5% או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. הספר יוחזר לחברה על חשבון הלקוח.
  בכל מקרה הלקוח יזוכה רק אחרי שהספר יתקבל בכתר.

   אבטחת מידע ופרטיות
  החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, במיומנות ובאופן מבוקר, ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע שמסר הלקוח.
  החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנות.