search
    שלום אורח

    קובי עובדיה 

    Kobi Ovadia
    קובי עובדיה, יליד 1982, הוא כישרון ספרותי יוצא דופן. העונה האחרונה של מוטי ביטון הוא הרומן הראשון שלו.