search
    שלום אורח

    הנסיורג שרטנלייב 

    Hansjörg Schertenleib
     בזמן הכיבוש הנאצי נאלץ קיילסון לשהות זמן מה במחבוא. רבות מן החוויות בספרו "קומדיה בסולם מינורי" מבוססות על ניסיונו מאותם ימים. זהו סיפורם של וים ומרי, זוג הולנדים המסתירים בביתם סוחר יהודי, אלא שהלה מת מדלקת ריאות. ספרו הבא, "מותו של היריב", הוא רומן פילוסופי-פסיכולוגי המתאר את עליית הנאצים לשלטון מנקודת מבטו של הדובר, המתבגר לאורכו של הספר. "מותו של היריב" תורגם לאנגלית, וב-1962 היה לרב מכר בארצות הברית ואף נבחר מטעם המגזין "טיים" לאחד הספרים הטובים של השנה, אולם קיילסון נשכח אחר כך. ב-2007 נתקל במקרה המתרגם האמריקאי דמיון סירלס בעותק של "קומדיה בסולם מינורי" בחנות ספרים אוסטרית, ושׂם לו למטרה להביאו לדפוס באנגלית. יחד איתו ראה אור שוב "מותו של היריב", וכך, במלאות להאנס קיילסון מאה שנים דרך כוכבו בעולם.