search
  שלום אורח

  הגשת כתב יד  הוצאת מודן-כתר רואה בקבלת כתבי יד הנשלחים אליה חלק בלתי נפרד מהעשייה הספרותית שלה.

  כתבי היד שנשלחים למערכת נבדקים על ידי שתי ההוצאות, ואין צורך לשלוח אותם בנפרד למודן ולכתר.   

   

  הנחיות להגשת כתב היד:
  אנו מקבלים כתבי יד מודפסים בלבד, ולא בפורמט אלקטרוני.

  את כתבי היד, בצירוף מעטפה ובה דמי טיפול בסך 120₪ במזומן או בצ´ק, יש למען אל:

  כתר ספרים (2005) בע"מ

  משק 33

  מושב בן שמן

  7311500

   

  את הצ´ק יש לכתוב ל: כתר ספרים (2005) בע"מ

   

  את כתבי היד יש לשלוח בדואר רגיל בלבד. אין לשלוח את כתבי היד בדואר רשום או בדואר שליחים. כתבי יד שיישלחו בדואר רשום לא ייאספו.

  הוצאת מודן-כתר אינה אחראית לאובדן מזומן או צ´קים בדואר.

   

  על כתבי היד להיות מודפסים באופן קריא: שוליים רחבים, סוג אות ידידותי (פרנקריהל, למשל), גודל אות 12, ורווח של 1.5 לפחות בין השורות. על גבי כתב היד יש לציין את פרטיו של המחבר: שם מלא וכתובת דואר למשלוח התשובה. 
  ניתן לצרף גם מכתב מקדים, בהתאם לרצון הכותב.

  מערכת מודן-כתר אינה שולחת אישורים על קבלת כתבי יד.

  הוצאת מודן-כתר אינה מוציאה שלא מיוזמתה ספרי שירה, מחזות או תסריטים – חומרים מסוג זה שיישלחו למערכת לא ייקראו, וייגרסו.

  ההוצאה תבדוק רק כתבי יד מלאים. איננו יכולים לקבל החלטה על סמך רעיונות או פרקים בודדים.

  אנו מעדיפים לקבל חומרים, לרבות ספרי ילדים, ללא איורים וללא חומרים גרפיים נלווים. בכל מקרה המערכת לא תהיה אחראית לחומר גרפי שנשלח אליה.

  אנחנו מקבלים מאות כתבי יד מדי חודש, ולוקח לנו זמן להגיע לכולם. תהליך הקריאה וההערכה נמשך כמה שבועות, ובסופו נשלח מכתב תשובה. התהליך נמשך כשישה חודשים. המערכת אינה נותנת חוות דעת או משוב על כתבי היד, אלא רק תשובה חיובית או שלילית.

  התשובות נשלחות בדואר. אם ברצונכם לקבל תשובה בדואר האלקטרוני, צרפו את כתובת האימייל שלכם לכתב היד.

  אם ברצונך לקבל את כתב היד בחזרה, אנא צרף/י אליו מראש מעטפה ממוענת ומבוילת. כתבי יד שמגיעים ללא מעטפת החזרה נגרסים בתוך 30 יום משליחת מכתב הדחייה, לשם הגנה על פרטיות הכותבים. אפשר לשלוח מעטפת החזרה בדיעבד, אבל לא נוכל להבטיח שכתב היד עדיין יהיה ברשותנו.